fbpx

Grelo

Móbil

CHAMADAS ILIMITADAS

+ 92Gb Datos

20,75€/mes

 

- Sen permanencia.

- Superados os MB/GB da tarifa contratada, poderás seguir navegando sen cortes 1GB mais a 16Kbps. Se desexas seguir navegando á máxima velocidad, podes contratar un bono Grelo. 

- Servicio exclusivamente para uso personal. O usuario abstendrase de utilizar de forma ilícita o abusiva o servicio de Grelo. Igualmente, con carácter enunciativo e non limitativo, presumese un uso non razonable ou irregular cando o Cliente use máis de 3.000 minutos ó mes, chame a máis de 150 destinos diferentes ou realice chamadas continuadas con duración superior a 60 minutos de media.

- Consumos adicionais: 5 cént/min, 20 cént/estab., 12 cént/SMS, 61 cént/SMS internacionais

 

ÁREA PERSONAL